+90 216 224 2450
Hesap Bilgileri Bağış Yap

Deve Kurbanı

Deve kurbanı, Allah rızası için deve isimli hayvanın kurban edilmesine verilen isimdir. Allah rızası için kurban kesmek isteyen kişiler deveyi tercih edebilirler. 7 kişinin ortaklaşa girmesiyle deve kesilebilir. Kişiler bu vecibeyi kendileri yerine getirebilecekleri gibi ihtiyaç sahipleri adına da bağışta bulunabilirler. Afrika gibi yoksulluk ve kıtlık içerisinde bulunan ülkede yaşayan insanların kurban eti yiyebilmeleri adına deve kurbanı bağışında bulunabilirler. Bu bağışı Kurban Bayramı için yapabilecekleri gibi yılın farklı dönemlerinde de yardım amacıyla gerçekleştirebilirler.

Şefkat Eli Derneği olarak insanların deve kurban bağışlarında bulunabilmeleri adına çalışmalar yapıyoruz. Bu sayede kıtlık içerisinde bulunan insanların midelerine helal kesilmiş etlerin girmesine ve onların bir öğünde olsa karınlarının doymasına yardımcı oluyoruz. Buna ek olarak insanların Allah’ın emri olan kurban ibadetlerini yerine getirmelerini ve yardımlaşma öğütlerine gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.

Deve Kurbanı Caiz Mi?

Allah rızası için kurban olarak kullanılabilecek hayvanlar arasında deve de yer alır. Bu nedenle deve kurbanı caizdir. İsteyenler inek veya koyun gibi hayvanlar yerine deveyi kesebilirler. Ancak deve koyun gibi tek kişi adına kesilemez. Bunun için devenin en az 5 ortakla kesilmesi gerekir. İdeal olanı ise 7 ortakla kesilmesidir.

Derneğimiz hisseli olan deve kurban bağışlarında hisse sayısının tamamlanması gerçekleştikten sonra her bir hisse sahibinden vekalet alarak devenin kesimini gerçekleştirir. Devenin kurban olarak kesilebilmesi içinse tüm hisse sahiplerinin Allah rızası amacını taşıması gerekir.

Deve Kurbanı Kaç Yaşında Olmalı?

Kurban vecibesini yerine getirmek veya hayır için deve kurbanı bağışlamak isteyenler için derneğimiz kesim için uygun olan develeri belirler. Bir devenin kurbanlık olabilmesi için öncelikle yaşının uygun olması gerekir.

Başta yaş olmak üzere deve kurbanının sahip olması gereken özellikler nelerdir;

Kurban edilecek deve 5 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Devenin sağlıklı olması ve tüm azalarının tam olması gerekir.

Kurban edilecek devenin besili olması gerekir.

Bu özelliklere sahip olan develer ekibimizce belirlenerek Kurban Bayramı’nda veya diğer dönemlerde hayırseverler adına kesilir. Kesimin gerçekleşebilmesi için hisse bağışında 7 hissenin tamamlanması gerekir.

Deve Kurban Kesimi

Deve kurbanı kesimi İslami usuller göz önünde bulundurularak veterinerlerin kontrolünce kesim ekibimizce gerçekleştirilir. Ayrıca kesimin hijyenik ortamda gerçekleşmesine dikkat edilir. Devenin kurban edilmesi ise diğer kurbanların kesiminden farklı olarak gerçekleşir.

Devenin kurban edilmesi nehretme şeklinde gerçekleşir. Nehretme işleminde devenin boynu ile göğsü arasına bıçakla büyük bir kesik atılır. Sonrasında da kesimin diğer aşamaları gerçekleştirilir.

Büyükbaş veya küçükbaş gibi kurbanlar kesilirken hayvanın yere yatırılması ve ayaklarının bağlanması gerekirken devenin nehredilmesi esnasında ayakta bırakılması gerekir. Kesim bitiminde de deve etleri parçalara ayrılarak ihtiyaç sahiplerine belirlenen oranlarda dağıtılır.

Deve Kurban Kesimi Öncesi Yapılanlar Nelerdir?

Şefkat Eli Derneği olarak deve kurban kesimini gerçekleştirmeden önce birtakım hazırlıklar yaparız. Bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından ise kesimi gerçekleştiririz.

Derneğimizin deve kurban kesimi öncesinde yaptığı hazırlıklar şunlardır;

Deve kurban bağışında bulunan kişinin yazılı vekaleti alınır.

Vekaleti alınan kişinin isim ve soy isim bilgileri sistemimize kaydedilir.

Deve kurban bağışının yapıldığı bilgisi ilgili ekiplerimize bildirilir.

Kurban edilmesi için uygun develer bulunur ve kesim için hazırlanır.

Deve etlerinin dağıtılacağı ülke veya şehir belirlenir. Varsa bağışçının talebi dikkate alınır.

Hazırlık aşamasının tamamlanmasından sonra ise kesim ekibimiz tarafından deve hijyenik kesim ortamında İslami kurallara dikkate alınarak kesilir. Kesim işleminin tamamı bağış sahipleri için kamera ile kaydedilir. Kesilen deve parçalara ayrılarak dağıtıma hazır hale getirilir.

Deve Kurban Kesimi Sonrası Yapılanlar Nelerdir?

Kurbanlık devenin kesimi sonrasında bağış sahibi kesimin gerçekleştiğine dair tarafımızca bilgilendirilir. Sonrasında ise çekilen video kaydı bağışçılara ulaştırılır. Bu işlemin ardından ise hazırlanan deve etleri belirlenen bölgede bulunan ihtiyaç sahiplerine ve Kur’an eğitimi alan öğrencilere verilir. Kesilen devenin tüm parçalarının dağıtılması sonrasında da işlem tamamlanır.

Deve Kurbanı Nerelere Dağıtılır?

Deve kurbanının nerelere dağıtılacağı derneğimiz tarafından belirlenir. Ekibimiz yurt içi ve yurt dışında yardıma muhtaç olan insanları detaylı bir şekilde araştırır. Bunun üzerine yapılan deve kurbanı bağışlarını ihtiyacın aciliyetine göre ihtiyaç sahiplerine dağıtır. Özellikle kıtlık sorunun çok fazla olduğu Afrika ülkeleri kurban bağışlarının dağıtımını yaptığımız ilk yerler arasındadır. Bunun yanı sıra Suriye gibi savaş altında olan ve insanların zor durumda oldukları bölgeler dağıtım yaptığımız yerler arasında bulunur. Ayrıca kurbanları ulaştırdığımız yerler arasında Yemen, Gazze ve Arakan gibi yerler de vardır.

Yardımsever insanların yaptığı bağışlar yoksul, yetim ve mazlumlara dağıtılır. Afrika, Yemen, Gazze ve diğer yerlerde Kur’an eğitimi vermeye çalışan Kur’an Medreseleri de kurbanları ulaştırdığımız yerler arasındadır.

Deve Kurban Etinin Özellikleri Nelerdir?

Deve kurban eti, et çeşitleri arasında insan sağlığı için en fazla yararı bulunan etler arasında yer alır. Yüksek besin değerine sahip olan deve etinin yağ oranı ise düşüktür. Bu et çok fazla tüketilmemesine rağmen bazı insanlar tarafından koyun ve inek etlerine alternatif olarak tercih edilebilmektedir. Deve eti ayrıca demir içerir. Bu özelliği sayesinde Anemi rahatsızlığını önler.

Ayrıca kanserin ortaya çıkmasını önleyici etkisi olduğu da araştırmalarla tespit edilmiştir. Bu nedenle deve kurban bağışı yaparak yoksulluk içinde bulunan yerlerde insanların sağlıklı ve besin değeri yüksek etlerle beslenmesini sağlayabilirsiniz.

Deve Kurbanının Kesildiğini Öğrenmek Mümkün Mü?

Bağışladığınız deve kurbanının kesildiğini öğrenmeniz mümkündür. Derneğimiz kesim gerçekleştikten sonra bağışçılarını bilgilendirir. Bu bilgilendirmeyi kesim işleminin kayıt altına alındığı video gönderisini iletişim numaraları ve e-posta adresleri üzerinden yardımseverlere göndererek gerçekleştirir. Bu sayede kurban ettiğiniz devenin nasıl kesildiğini ve kimlere dağıtıldığı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

Deve Kurbanının Dini Hükmü Nedir?

Kurban Allah tarafından insanlara vacip kılınan ibadetlerden birisidir. Kurban vacip kılınmasının sebebi insanların Rablerine yaklaşmasını sağlamak aynı zamanda da et yiyemeyen yoksullara yardım yapılmasını sağlamaktır. Bu nedenle akıl sağlığı yerinde olan ve kurban kesmek için gerekli maddi durumları yerinde olan kişilerin kurban kesmesi gerekir.

Kurban ibadetinin yerine getirilmesi için kullanılabilecek hayvan türleri belirlenmiştir. Bu hayvanlar sığır, koyun, keçi, deve ve mandadır. Bu hayvanların kurban olarak kabul edilebilmesi içinse sağlıklı olmaları ve yaş şartlarına uygun olmaları gerekir.

Deve kurban olarak tercih edilebilecek hayvanlar arasında yer aldığı için caizdir. Bu sayede insanlar kurbanlık için deve tercihinde bulunabilirler. Kendileri için vacip olan bu ibadeti yerine getirmek aynı zamanda da daha fazla yoksula yardımda bulunmak isteyenler bu görevlerini Şefkat Eli Derneği aracılığıyla yerine getirebilirler.

Derneğimiz yoksullar için deve kurbanı bağışlamak isteyen kişilerin bu isteklerini vekaletlerini alarak ve dini kurallara uygun olarak yerine getirir. Dernekçe kesilen develer en fazla ihtiyaç duyan insanlara dağıtılarak onların et yeme imkanı ve karınlarını doyurma imkanı bulmalarına yardımcı olur.

Deve Kurbanının Kesileceği Yeri Belirlemek Mümkün Mü?

Deve kurbanın kesileceği yer derneğimizce belirlenen yerlerdir. Bu yerler arasından istediğinizi seçerek kurbanınızın orada kesilmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda ekibimiz sizin belirlediğiniz ülke veya yörede kurban kesimini gerçekleştirerek orada bulunan muhtaçlara kurbanları dağıtır.

Yardım yaptığımız yerler arasında yapacağınız seçimi yurt içi veya yurt dışı olarak tercih edebilirsiniz. Ayrıca deve kurbanınızın Kur’an medreselerine veya yardıma muhtaçlara dağıtılması isteğinizi belirtebilirsiniz. Bunun yanı sıra bağışınızı tamamen derneğimize bırakarak ekibimizin en fazla yardıma ihtiyacı olan yere kurbanları ulaştırmasını sağlayabilirsiniz.

Deve Kurbanları Ne Zaman Kestirilebilir?

Deve kurban kesimi vacip olan kurban vazifesinin yerine getirilmesi amacıyla yapılacağı durumunda kesim zamanı Kurban Bayramı’dır. Bu durumda develer bayramın ilk günü ve üçüncü günü arasında Şefkat Eli Derneğimiz aracılığıyla kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır.

Deve kurbanın bağış veya hayır amacıyla tercih edilmesi durumunda ise yılın her döneminde derneğimiz aracılığıyla kestirilmesi mümkündür. Bu durumda ekibimiz gerekli işlemleri hallederek ihtiyacı olan yerleri belirleyip kurbanı en kısa sürede keserek dağıtır.

Deve Kurban Bağışı Nereye Yapılır?

Deve kurban bağışı için Şefkat Eli Derneği’ni tercih edebilirsiniz. Derneğimiz yılın her döneminde deve kurbanlarınızı kabul eder. Bağışlarınız için yurt içi ve yurt dışından banka hesap numaralarımızı kullanabilirsiniz.

Deve kurbanı bağışları için kullanabileceğiniz hesap numaralarımız Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, PTT ve Kuveyt Türk Bankalarıdır. Bu bankalarda Türk Lirası, Euro ve Dolar türündeki hesaplarımıza bağışlarınızı yapabilirsiniz.

Hesap numaralarımız dışında bağışlarınız ve bilgi almak için derneğimizin iletişim yollarından yararlanabilirsiniz. Derneğimizin iletişim bilgileri 0216 224 24 50 ve 0539 204 24 50 telefon numaraları ile info@sefkatelidernegi.org.tr e-posta adresidir.

Bağış yapmak ister misiniz?
Tüm Bağışlar
Sık Sorulan Sorular
Tümü
Kestirdiğimiz Kurbanın Görüntülerini Alabilir Miyim?

Kurbanınız kesildiğinde kurban kesim videosu tarafınıza ulaştırılır.

 

Kurban İle Ulaşılmak İstenen Ana Hedefler Nelerdir?

Kurbanın asıl amacı paylaşmaktır, garibanın yüzünü güldürmektir. İnsani bir görev olduğu unutulmamalıdır. Dinimizde komşu açken tok uyumak hiç hoş karşılanmamaktadır. Bu yüzden kurban kesmeye imkanınız varsa mutlaka kesmeniz vacip kılınır. Bağış yapmak, yardıma muhtaç kimseleri sevindirmek ve kurban ibadetini yerine getirmek oldukça faziletli bir ibadettir. Hem kurban kesilir hem de kurban vecibeniz yerine getirilmiş olur. Kurbanlar dışında adanmış olan adaklar ve akika kurbanları da aynı şekilde islama uygun olarak kesilir.

İhtiyaç Sahibi Olup Olmadığı Nasıl Belirleniyor?

Şefkat Elinin faaliyetlerini gerçekleştirdiği ülkelerin farklı yerlerinde çalışmalarına devam edilmektedir. Çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz zamanlarda yandaş kuruluşlarımızın bizlere yardımı ile o bölgedeki en çok yardıma muhtaç bölgeler belirleniyor ve çalışmalarımızı buralarda yoğunlaştırıyoruz.

Şefkat Eli Kurban Yardım Bölgelerini Nasıl Belirliyor?

Kurban yardım yerlerinin tespitlerinde öncelikli olarak o yerlerin yardıma ne kadar muhtaç olup olmadıkları bizim için çok önemlidir. Buna göre önceliğimiz özellikle kıtlık yaşayan bölgeler ve ülkelerdir. 

Kurban Kesimi İçin Gerekli Olan Vekaleti Nasıl Alıyorsunuz?

Vekaletinizi sizleri telefon ile arayarak alıyoruz. 

Kurban Hisse Bedeli Ne Kadar?

Bir kurban hisse bedeli 800TL'dir.

 

Şefkat Eli Kurban Hisse Maliyetini Nasıl Belirliyor?

Kurban fiyatları, öngörüleceği gibi her ülkede farklılık göstermektedir. Kimi ülkede Türkiye’deki fiyattan daha düşük, kimi ülkelerde ise daha yüksektir. Fiyatların düşük olduğu ülkelerde gerçekleştirilen kurban çalışmalarının artacağı, buna istinaden fiyatların yüksek olduğu ülkelerde gerçekleştirilen çalışmaların azalacağını öngören Şefkat Eli, kurban çalışmaları yapacağı bölgeleri belirledikten sonra o bölgelerdeki kurban fiyatlarının ortalamasını alıp ortalama bir fiyat belirlemektedir. Bu şekilde fiyatların düşük olduğu bölgelerde oluşan yoğunluğun önüne geçmiş olduk. Ayrıca bu sayede de her bölgedeki ihtiyaç sahipleri oranına göre kurban eti ulaştırılmış oluyor.

Yurt Dışından Kurban Bağışı Yapabilir miyim?

Evet yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0216 224 2450 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kurbanımı İstediğim Yerde Kestirebiliyor muyum?

Kurbanlarınızı Şefkat Elinin belirlemiş olduğu yerler içerisinde istedikleri yerde kurbanlarını kestirebilirler. Lakin kurbanların kesileceği yerlerin belirlenmesini Şefkat Eline bırakmanız, belli yerlerdeki kurban yoğunluğunu önlemek adına daha iyi olmaktadır.

Kurban Bağışı Yapan Kişi Kurbanın Kesildiğini Nereden ve Nasıl Öğreniyor?

Kurbanlarını Şefkat Eline bağışlayan hayırseverler, kurbanlarının kesildiğini Şefkat Elinin göndereceği kurban kesim videosundan öğrenecekler.

Kurban Bağışımı Size En Son Hangi Gün Yapabilirim?

hayırseverler kurban bağışlarını en son, bayramın 2'nci günü saat 18:00'a kadar yapılabiliyor.

Kurban Kesimi Kaç Gün Sürüyor?

Hayırseverlerin göndermiş olduğu kurbanların kesimi bayram ilk günü kılınan bayram namazından sonra başlamakta ve bayramın üçüncü günü ikindi vaktine kadar kurban kesimleri tamamlanmaktadır.   

Kurban Yerine Sadaka Vererek Bu İbadeti Yerine Getirmiş Olur Muyum?

"İbadetlerin şekil, şart ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır. İbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi asla mümkün değildir. Diğer yandan ibadetler ancak emredildikleri şekilde yerine getirilmelidir. Her ibadetin kendine has bir yapılış şekli vardır. Kurban ibadeti de ancak ve ancak kurban olacak hayvanın usûlüne uygun bir şekilde kesilmesiyle yerine getirilir. Bedelini infak etmek suretiyle, kurban ibadeti yapılmış olmaz. Çünkü hayvanın kesilmesi bu ibadetinin rüknüdür.

Kurban Hisse Bedelinden Daha Az Kurban Bağışı Yapabilir Miyim?

Hayır, şu an için böyle bir şekilde bağış kabul etmiyoruz.

Çek Veya Senet İle Kurban Bağışı Yapabilir Miyim?

Senet ile bağış kabul edilmemektedir. En fazla 30 gün olmak şartıyla çek kabul edilebilmektedir..

Ölmüş Yakınım Adına Kurban Kestirebilir Miyim?

Sevabını ölüye göndermek için kesilecek kurban da, her kesilen kurban gibi, yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla kesilir. Kesilen kurbanın sevabı, ölüye veya ölülere gönderilebilir. Farz olsun, nafile olsun, herhangi bir ibadeti yaparken veya yaptıktan sonra, sevabı, ölü, diri herkese hediye edilebilir. Namaz, oruç, hac, umre, sadaka, Kur'an-ı kerim okumak, kurban, zikir gibi ibadetlerin sevapları başkasına hediye edilebilir. Hediye edenin kendi sevabından hiç azalma olmadan, bütün müminlere de sevabı erişir. Yani sevap, hediye edilen kimselere, taksim edilmeden, her birine bütünü kadar erişir.

Kurban Bayramında Vacip, Adak, Akika, Şükür, Sadaka Kurbanları Da Kestirebilir miyim?

Kurban bayramında farklı niyetler ile bağışlanan kurbanların kesimlerinin kurban bayramında yapılması mümkündür.

Kimler Kurban İbadetini Yerine Getirmelidir?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Kurban Eti Nasıl Değerlendiriliyor?

Derneğimize, bağışlanan kurbanların tamamı ihtiyaç sahiplerine pay edilmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), kurban etinin üçe bölünüp bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün eşe dosta, tanıdık, yakın akraba ve komşular arasında paylaştırılmasını, bir bölümün ise haneye ayrılmasını tavsiye etmiştir. Ailenin ihtiyacına göre ise etin tamamı evde kalabileceği gibi, yakınlarda bulunan muhtaçların kurban etinin büyük bir kısmını hatta ve hatta tamamının dağıtılması uygundur.

Kurban Kesilir İken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 

  •  hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  •  Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
Kurban Ne Demektir, Kurban Kesmenin Hükmü Nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder  Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

haber
2020 Yılı Kurban Organizasyonu
Şefkat Eli, bu bayramda bağışlanan vacip kurban bağışlarını vekaletler doğrultusunda Afrika çad ülkesinde ihtiyaç sahibi mazlum ve muhtaçlar ulaştırdı. Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği 2020 vacip kurban organizasyonunu “Rabbin İçin kurb
Haber Detayı
haber
2021 Kış Çalışmaları Kapsamında Tırlarımız Suriye İdlib’e Ulaştı
2021 Kış Çalışmaları Kapsamında Tırlarımız Suriye İdlib’e Ulaştı Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği ve Gönüllülerimiz ile “ İdlib Acil Yardım ” Çalışmaları kapsamında hazırlanan 9 tır insani yardım malzemesi Hatay Reyhanlı sını
Haber Detayı
haber
2021'in İlk Çeyreğinde Çalışmalarımıza Ara Vermeden Devam Ediyoruz
2021'in İlk Çeyreğinde Çalışmalarımıza Ara Vermeden Devam Ediyoruz 7. Etap Su Kuyusu Açılışları ve Afrika Yardım Organizasyonu Gerçekleştirildi. Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Olarak 2021 Yılı Afrika Yardım Organizasyonları kapsamında 14
Haber Detayı
+90 216 224 2450
Bağış Sepetim (0)
Bağış sepetiniz şuan boş. Bağış Yap